Shërbimet

Eskavatorët

NPT Muja bën furnizimin e të gjitha llojeve të eskavatorëve nga 1.5 deri 50 ton për tregun e Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë e Malit të Zi

Pjesë rezervë për eskavatorë

NPT Muja bën furnizimin me pjesë këmbimi për të gjitha llojet e eskavatorëve.

Përpunimi i llamarinës

NPT Muja bën prodhimin dhe përpunimin e metaleve, kryesisht të llamarinës, ku përfshihet një gamë e gjerë produktesh.

Kontakti

Email: info@muja-ks.com
Tel: +381 (0) 290 38 18 78
Mob: +377 (0) 44 130 299
  +377 (0) 44 225 410
  +377 (0) 44 608 701

Rrjetet Sociale

Back to Top