Stabilizatorë, filtra dhe paisje për vajisje

RS Stabilizator

Mini R 1/4

KODI: AE 2220

Sigurues Uji me Filter

Mini (F) F 1/4

KODI: AE 2221

Aksesor për vajisje

Mini (L)

KODI: AE 2222

FRS Stabilizator me filter
 

Mini FR 1/4

KODI: AE 2223

Paisje për vajisje me stabilizator dhe filter

Mini FR+L 1/4

KODI: AE 2224

Paisje për vajisje me stabilizator dhe filter

FR 1/4

KODI: AE 2225

Stabilizator Presioni për kompresor

R 1/4

KODI: AE 2240

Stabilizator Presioni për kompresor

R 3/8

KODI: AE 2241

Stabilizator Presioni për kompresor

R 1/2

KODI: AE 2242

Kontakti

Email: info@muja-ks.com
Tel: +381 (0) 290 38 18 78
Mob: +377 (0) 44 130 299
  +377 (0) 44 225 410
  +377 (0) 44 608 701

Rrjetet Sociale

Back to Top