Shtrëngues CAMLOCK

Shtrëngues CAMLOCK nga Alumini

Tipi A

KODI Ø
K3700 1
K3701 1 ¼
K3702 1 ½
K3703 2
K3704 2 ½
K3705 3

Tipi B

KODI Ø
K3710 1
K3711 1 ¼
K3712 1 ½
K3713 2
K3714 2 ½
K3715 3

Tipi C

KODI Ø
K3720 1
K3721 1 ¼
K3722 1 ½
K3723 2
K3724 2 ½
K3725 3

Tipi D

KODI Ø
K3730 1
K3731 1 ¼
K3732 1 ½
K3733 2
K3734 2 ½
K3735 3

Tipi DC

KODI Ø
K3740 1
K3741 1 ¼
K3742 1 ½
K3743 2
K3744 2 ½
K3745 3

Tipi DP

KODI Ø
K3750 1
K3751 1 ¼
K3752 1 ½
K3753 2
K3754 2 ½
K3755 3

Tipi E

KODI Ø
K3760 1
K3761 1 ¼
K3762 1 ½
K3763 2
K3764 2 ½
K3765 3

 

Tipi F

KODI Ø
K3770 1
K3771 1 ¼
K3772 1 ½
K3773 2
K3774 2 ½
K3775 3

Shtrëngues CAMLOCK nga Bronzi

Tipi A

KODI Ø
K3400 1
K3401 1 ¼
K3402 1 ½
K3403 2
K3404 2 ½

Tipi B

KODI Ø
K3410 1
K3411 1 ¼
K3412 1 ½
K3413 2
K3414 2 ½

Tipi C

KODI Ø
K3420 1
K3421 1 ¼
K3422 1 ½
K3423 2
K3424 2 ½

Tipi D

KODI Ø
K3430 1
K3431 1 ¼
K3432 1 ½
K3433 2
K3434 2 ½

Tipi DC

KODI Ø
K3440 1
K3441 1 ¼
K3442 1 ½
K3443 2
K3444 2 ½

Tipi DP

KODI Ø
K3450 1
K3451 1 ¼
K3452 1 ½
K3453 2
K3454 2 ½

Tipi E

KODI Ø
K3460 1
K3461 1 ¼
K3462 1 ½
K3463 2
K3464 2 ½

 

Tipi F

KODI Ø
K3470 1
K3471 1 ¼
K3472 1 ½
K3473 2
K3474 2 ½

Kontakti

Email: info@muja-ks.com
Tel: +381 (0) 290 38 18 78
Mob: +377 (0) 44 130 299
  +377 (0) 44 225 410
  +377 (0) 44 608 701

Rrjetet Sociale

Back to Top