Pistoleta karburanti dhe paisje gomisterie

Pistoleta Karburanti

E thjeshtë për Naftë - 1"

Nga Alumini - Kodi: 8200

Automatike për Naftë - 1"

Kodi: 8204

Automatike për Benzinë - 3/4"

Kodi: 8206

Pistoleta tjera - Ajër, Vaj, Rërë, etj.

Pistoletë për Ujë / Ajër

Kodi: 8205

Pistoletë për Vaj / Valvolinë

E thjeshtë - 580 PSI - Kodi: 8230

Pistoletë për Vaj / Valvolinë

Me matës Dixhital - Kodi: 8232

Pistoletë për hedhje Nafte

1 KG - Kodi: 8208

Pistoletë për hedhje Zifti

E thjeshtë - 1 KG - Kodi: 8209

Pistoletë për hedhje Rëre

E thjeshtë - 1 KG - Kodi: 8210

Kontakti

Email: info@muja-ks.com
Tel: +381 (0) 290 38 18 78
Mob: +377 (0) 44 130 299
  +377 (0) 44 225 410
  +377 (0) 44 608 701

Rrjetet Sociale

Back to Top