Manometër me glicerinë - MG 1A

Manometër nga Inoksi - D 63mm, me filetë nga poshtë

 Kodi Bar/Psi
 MN 2689 -1 deri +3
 MN 2690 0 deri 1
 MN 2691 0 deri 1.6
 MN 2692 0 deri 2.5
 MN 2693 0 deri 4
 MN 2694 0 deri 6
 MN 2695
0 deri 10
 MN 2696
0 deri 16
 MN 2697
0 deri 25
 Kodi Bar/Psi
 MN 2700 0 deri 40
 MN 2701 0 deri 60
 MN 2702 0 deri 100
 MN 2703
0 deri 160
 MN 2704
0 deri 250
 MN 2705
0 deri 315
 MN 2706
0 deri 400
 MN 2707
0 deri 600

Manometër me glicerinë - MG 3A

Manometër me glicerinë nga Inoksi - D 63mm, me filetë mbrapa

 Kodi Bar/Psi
 MN 2755 0 deri 4
 MN 2756 0 deri 6
 MN 2757 0 deri 10
 MN 2759 0 deri 16
 MN 2760 0 deri 25
 MN 2710
0 deri 40
 MN 2711
0 deri 60
 Kodi Bar/Psi
 MN 2712 0 deri 100
 MN 2713 0 deri 160
 MN 2714 0 deri 250
 MN 2715
0 deri 315
 MN 2716
0 deri 400
 MN 2717
0 deri 600

Manometër me glicerinë - MG 3B

Manometër me glicerinë nga Inoksi - D 63mm, me Fllanxh 1/4

 Kodi Bar/Psi
 MN 2720 0 deri 40
 MN 2721 0 deri 60
 MN 2722 0 deri 100
 MN 2723 0 deri 160
 MN 2724 0 deri 250
 MN 2725
0 deri 315
 MN 2726
0 deri 400
 MN 2727
0 deri 600

Manometër i thjeshtë

Manometër i thjeshtë - D 63mm, me filetë nga poshtë 1/4

 Kodi Bar/Psi
 MN 2730 0 deri 1
 MN 2731 0 deri 1.6
 MN 2732 0 deri 2.5
 MN 2733 0 deri 4
 MN 2734 0 deri 6
 MN 2735
0 deri 10
 MN 2736
0 deri 12
 Kodi Bar/Psi
 MN 2737 0 deri 16
 MN 2738 0 deri 25
 MN 2739 0 deri 40
 MN 2740 0 deri 60

Manometër për ajër

Manometër për ajër - D 63mm, me filetë mbrapa.
 

 Kodi Bar/Psi
 MN 2746 0 deri 6
 MN 2747 0 deri 12
 MN 2748 0 deri 16
 MN 2749 0 deri 25

Manometër për regjistër ajri

Manometër për ajër - Ø 40 mm, me filetë nga mbrapa - 1/8

 Kodi Bar/Psi
 MN 2745 0 deri 12

Manometër lavazhi 0-250 Bar

Manometër lavazhi, me filetë mbrapa 0-250 Bar.
Bëhet me porosi për mezurat deri Ø 100 mm.

 Kodi R Ø
 MN 2750
 (Pa glicerinë)
1/8 40
 MN 2751 1/4 50

Manometër për spërkatje

Manometër për spërkatje me dalje nga poshtë 0-80 Bar.

 Kodi R Ø
 MN 2701A 1/4 63

Kontakti

Email: info@muja-ks.com
Tel: +381 (0) 290 38 18 78
Mob: +377 (0) 44 130 299
  +377 (0) 44 225 410
  +377 (0) 44 608 701

Rrjetet Sociale

Back to Top