Mirësevini

Logo - NPT Muja 02

N.P.T. MUJA

N.P.T. "MUJA" është kompani vendore, me një përvojë shumë-vjeçare në industrinë e "Përpunimit të metalit".

Bëjmë prodhimin e një asortimenti të gjerë produktesh nga metali, përfshirë: kutia metalike, blinda për trafo, nxemje qëndrore, ujësjellës, ormana për rroba të punës, ormana për dosje, grilla për mish, si dhe të gjitha llojet sipas porosisë: prerje, shtancim, lakim në sistem kompjuterik, këmbyes prej metalit inox, etj.

Kemi kualitet dhe precizitet të lartë në punë. Bëjmë furnizim me maqineri motorike, eskavatorë të të gjitha llojeve prej 1,5 - 45 tona për tregun e Kosovës si dhe ofrojmë pjesë të ndryshme hidrualike, pompa e cilindra hidraulikë, motora diesel, etj.

Kontakti

Email: info@muja-ks.com
Tel: +381 (0) 290 38 18 78
Mob: +377 (0) 44 130 299
  +377 (0) 44 225 410
  +377 (0) 44 608 701

Rrjetet Sociale

Back to Top